【Customized Soap】Yi Yuan Mansion

【Customized Soap】Yi Yuan Mansion

Weight (per piece): 100g +/- 3g.